ABOUT INOVIA
Realtime PCR Tanı Kitleri
Hızlı Manuel Tanı Kitleri
Virüs Toplama ve Taşıma Kitleri
Real Time PCR
Drop-Spektrofotometre Cihazları
Orbital Çalkalayıcılar
Etüvler
Masaüstü Çok Amaçlı Santrifüjler
Tip 1 Ultra Kalite Saf Su Sistemleri
Termal Cycler PCR Cihazları
Eczacılık Sistemleri
Soğutmasız Çok Amaçlı Santrifüjler
Yertipi Soğutmalı Santrifüjler
Masaüstü Vakumlu Santrifüj (Konsantratör)
Vakumlu İnkübatörler
Termal Blok & Plate Çalkalayıcılar
Tip 2 Yüksek Kaliteli Saf Su Sistemleri
Masaüstü Soğutmalı Santrifüjler
Klinik Sistemleri
Soğutmalı İnkübatörler
Vorteksler & Sallayıcılar
Mini ve Mikro Santrifüjler
Strip Okuyucular
Tip 3 Saf Su Sistemleri
Çoklu Modül PCR Cihazları
Homojenizatörler
Manyetik Karıştıcılar
Çalkalamalı İnkübatörler
Fluorometreler
Tip 1 Yüksek Kapasiteli Saf Su Sistemleri
İzotermal Floresans PCR Sistemleri
pH Metreler
Yapay İklim Kontrollü Inkübatörler
(Eliza) Mikroplate Okuyucu & Yıkayıcılar
Hassas Terazi
Termal Nem-Duyarlı Inkübatör
Nükleik Asit Pürifikasyon ve İzolasyon Robotları
Mikroskop
Hibridizasyon / Denatürasyon Sistemleri
Karbondioksitli Inkübatörler
Aydınlatmalı İnkübatörler
Blok Isıtıcı & Isıtıcılı tablalar
Homothermal & Isıtıcılı İnkübatör
Fırın-İnkübatör
Konsantrasyon Cihazları & Azot Evaporatörleri
Büyük Kapasiteli İnkübatörler
Ultrasonik Banyolar
Su & Yağ Banyoları
Sterilizasyon Üniteleri
Elektroforez sistemleri
Otoklav Cihazları
Çeker Ocak & Biyogüvenlik Kabinleri